Branddetectie binnen je organisatie: de aandachtspunten

Onderzoeksbureau Ipsos toont aan dat er in België per jaar ongeveer 3.000 branden bij bedrijven zijn, waarvan 150 branden meer dan 1 miljoen euro schade opleveren. Het kan dus wel gezegd worden dat de brandveiligheid van je bedrijf van groot belang is. Niet alleen voor de materiële schade die je wellicht riskeert, uiteraard ook voor het welzijn van je personeel.

Aan welke specifieke verplichtingen rond brandveiligheid je als bedrijf moet voldoen, verschilt per situatie. Alles begint bij een risico-analyse.

Risico-analyse

Een brandrisico-analyse is verplicht voor iedere werkgever. Volgens het KB van 28 maart 2014 dient ieder bedrijf een risico-analyse te laten uitvoeren met als doel:

 • brand voorkomen;
 • personeel evacueren in geval van brand;
 • brand bestrijden om verdere verspreiding te voorkomen;
 • gevolgen van brand beperken;
 • tussenkomst van eventuele hulpdiensten zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De analyse brengt in kaart wat je huidige brandveiligheidssituatie is en hoeverre deze al aan de reglementen voldoet. Daarnaast geeft het inzicht in de mogelijke gevaren in jouw specifieke bedrijfspand. Zie de uitkomst van de risico-analyse als checklist van zaken die je moet aanpassen om optimale brandveiligheid te garanderen.

Branddetectie

Het belangrijkste aspect in brandveiligheid is uiteraard het voorkomen van brand of in het geval van brand, dit zo snel mogelijk detecteren. Hiervoor is het belangrijk dat je een goed branddetectiesysteem installeert.

Rookmelders

Een goede eerste stap richting branddetectie is het plaatsen van voldoende rookmelders. Rookmelders zenden een lichtsignaal uit en op het moment dat rook dit signaal verstoort, zal de rookmelder een luid geluid maken. In een niet al te groot bedrijfspand kan een rookmelder voldoende zijn om brand op tijd te detecteren.

Brandalarm

Is jouw bedrijfspand groter of zijn er ruimtes waar niet altijd iemand aanwezig is? En wil je ook na de werkuren zekerheid hebben over de brandveiligheid? Dan is het aangewezen om je rookmelders te koppelen aan een brandalarmsysteem. Op die manier zal er in het geval van brand in heel je bedrijfspand een alarm klinken en worden de nodige personen op de hoogte gesteld. Een brandalarm biedt je op die manier een aantal voordelen:

 • Een brandalarm is altijd hoorbaar, ook als de branddetectie zich voordoet in een ruimte waar niemand aanwezig is.
 • Bevoegde personen en eventuele hulpdiensten worden automatisch verwittigd.
 • Een brandalarm geeft ook veiligheid bij afwezigheid omdat er een melding gestuurd kan worden.
 • De meeste brandalarmsystemen geven een automatische melding als een rookmelder niet meer functioneert of als deze vervuild is.

Branddetectie door middel van video-analyse

Tegenwoordig is het ook mogelijk om brand te detecteren met camera’s door middel van Intelligent Video Analysis. AVIOTEC is het eerste branddetectie-systeem op basis van deze technologie. Het grote voordeel van branddetectie op basis van video-analyse is dat een brand veel eerder gedetecteerd kan worden. Vlammen en rook kunnen al waargenomen worden bij het ontstaan. Bij een rookmelder is dit pas als de rook in de buurt is van de melder. Daarnaast biedt een branddetectie-systeem zoals AVIOTEC nog de volgende voordelen:

 • Snellere reactietijd: binnen een paar seconden wordt een alarm gegenereerd.
 • Het kan gebruikt worden op plaatsen waar een rookmelder minder voor de hand liggend is. Denk bijvoorbeeld aan ruimtes met hoge plafonds, grote hallen, stoffige ruimten of magazijnen.

Brandbestrijding

Is er een brand waargenomen in je bedrijfspand, dan wil je dit natuurlijk zo snel mogelijk bestrijden. Hiervoor kun je verschillende voorzieningen treffen, zoals bijvoorbeeld brandblussers, brandslangen, sprinklers en branddekens.

Signalisatie

Vooral in grote bedrijfspanden is het belangrijk dat medewerkers goed weten waar ze bepaalde veiligheidsproducten kunnen vinden. En wanneer een brand al ver gevorderd is, moeten ze goed de weg naar de uitgang kunnen vinden. Je bent wettelijk verplicht om een duidelijke signalisatie in je bedrijfspand te voorzien. Ook op locaties waar veel personen van buitenaf komen, bijvoorbeeld een ziekenhuis, is goede signalisatie belangrijk.

Evacuatieplan

De wetgeving verplicht iedere werkgever om evacuatieplannen in het kader van brandveiligheid in het bedrijfspand te hangen. Deze plannen moeten duidelijk weergeven waar medewerkers zich moeten/kunnen begeven in het geval van brand. Het evacuatieplan neem je best als leidraad om ervoor te zorgen dat ‘routes’ op het plan altijd goed toegankelijk zijn.

Nextel is expert in brandveiligheid. Dankzij onze BOSEC- en ISO-certificaten hebben we alle branddetectie kennis in huis om je wegwijs te maken in het kluwen van snel veranderende voorschriften.

Laat ons samen bekijken of jouw branddetectie op punt staat.

Ook interessant:

Typ je zoekwoord en druk op Enter om te zoeken!

Wifi- of LAN-netwerk