‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) succesvol invoeren in 3 stappen

‘Het Nieuwe Werken’, kortweg HNW genoemd, werd voor het eerst geïntroduceerd door Microsoft in 2005.
Deze methode is onder meer synoniem met maximale flexibiliteit, inzetbaarheid en onafhankelijkheid, en is tegenwoordig goed ingeburgerd bij vooruitstrevende bedrijven. Hieronder leggen we je uit wat ‘Het Nieuwe Werken’ precies inhoudt en hoe je de methode in drie stappen implementeert binnen jouw onderneming.

‘Het Nieuwe Werken’ in vogelvlucht

‘Het Nieuwe Werken’ is een innovatieve manier van werken waarbij de focus ligt op het resultaat dat geleverd moet worden, en niet op het aantal uren dat iemand aanwezig is op het kantoor. Daarnaast is deze resultaatgerichtheid niet afhankelijk van een bepaalde tijdspanne en dient er dus geen rekening te worden gehouden met kantooruren of de openingstijden van de winkel. Of in het kort: werken waar, wanneer en hoe je dat wil. Deadlines zijn er uiteraard wel, maar je bepaalt zelf welke tijdsindeling en tactics je hanteert om tot het gewenste resultaat te komen.

Voor wie is ‘Het Nieuwe Werken’ geschikt?

Het nieuwe werken is feitelijk geschikt voor iedere onderneming, mits hier en daar aan een aantal bijkomende voorwaarden wordt voldaan. Voor bedrijven die niet ondergeschikt zijn aan verplichte openingstijden of een minimum bemanning, is ‘Het Nieuwe Werken’ uitermate geschikt om te implementeren! Of toch tenminste op één voorwaarde. Want elke werknemer dient namelijk genoeg verantwoordelijkheidsgevoel te dragen en open te staan voor flexibiliteit, om al zijn deadlines naar behoren te behalen.

Is jouw onderneming eerder wel onderhevig aan verplichte openingstijden – zoals de winkeltijdenwet voor detailhandelaars – of dient er een minimum aantal aanwezigen op de werkvloer te zijn? Ook dan is ‘Het Nieuwe Werken’ mogelijk, zolang er bijkomende afspraken gemaakt worden.

Hieronder enkele mogelijkheden om ook met beperkte flexibiliteit toch aan ‘Het Nieuwe Werken’ te voldoen:

 • Werk met een rotatiesysteem zodat iedereen toch de mogelijkheid heeft om op andere uren te beginnen.
 • Zou je het durven denken om de werkuren van je onderneming wat aan te passen, zodat je medewerkers niet tijdens de spits naar het werk of naar huis moeten rijden.
 • Open een webshop zodat je meer flexibiliteit op de werkvloer creëert.

Het stappenplan

Zoals reeds gezegd, valt ‘Het Nieuwe Werken’ niet in elke organisatie meteen toe te passen. In dat geval biedt een stappenplan een goede oplossing. Hieronder leggen we je uit hoe je ‘Het Nieuwe Werken’ op een efficiënte manier in de praktijk brengt.

1. Bekendmaking en informatieverspreiding

Wanneer er zich een grote verandering binnen de organisatie voordoet, zoals de implementatie van ‘Het Nieuwe Werken’, moet de eerste stap altijd zijn om je personeel voldoende te informeren. Cruciaal hierbij is dat je de verandering op een positieve manier benadert, en hen vooral wijst op de voordelen die de verandering met zich meebrengt.

Hieronder doen we een aantal voordelen van ‘Het Nieuwe Werken’ uit de doeken:

 • Meer flexibiliteit: door middel van het gebruik van cloudtoepassingen kan je werken waar en wanneer je wil.
 • Minder reistijd: je hoeft je niet meer tijdens de spitsuren te verplaatsen.
 • Verhoogde productiviteit: doordat je je eigen werkplek mag kiezen, verhoogt automatisch je productiviteit.
 • Meer vrijheid: je verantwoordelijke laat zien dat hij vertrouwen in je heeft.
 • Meer voldoening: je krijgt door de verhoogde vrijheid ook meer verantwoordelijkheid. Dit maakt dat je meer voldoening haalt uit je job.

Verder is betrokkenheid ook een niet te missen element in deze stap. Vraag in deze fase dus steeds aan je werknemers om tips, ideeën en wensen in te dienen, en maak er ook werk van om deze te implementeren wanneer deze waardevol zijn.

2. Implementatie

Vervolgens ga je over naar de implementatie van ‘Het Nieuwe Werken’. Dit betekent concreet dat je al het nodige doet om je werkruimte zo efficiënt mogelijk in te richten om deze manier van werken mogelijk te maken. Daarnaast bekijk je ook welke zaken je dient aan te schaffen of aan te passen om je medewerkers die vanop een andere locatie willen werken, voldoende mogelijkheden te bieden, en hen overal productief en bereikbaar te maken.

Hieronder enkele voorbeelden:

 • Schaf cloud-oplossingen aan zodat je medewerkers eender waar aan bedrijfsdocumenten kunnen.
 • Maak gebruik van een VoIP-verbinding zodat al je medewerkers steeds bereikbaar zijn. Met dit soort verbinding kunnen ze probleemloos gebruik maken van hun persoonlijk nummer, zonder het prijs te geven aan anderen.
 • Zorg voor een encryptie tegen dataverlies. Mensen maken steeds vaker gebruik van hun eigen mobiele apparaten om werkzaken in orde te brengen. Belangrijk is dus om de laptops, USB-sticks en harde schijven van je medewerkers te encrypteren, zodat deze bij verlies geen vertrouwelijke informatie van het bedrijf vrijgeven.

3. Evaluatie en communicatie

Zoals bij ieder project, is ook bij ‘Het Nieuwe Werken’ evaluatie en communicatie van onschatbare waarde. Door regelmatig feedback te vragen aan je medewerkers en tijdig met elkaar te communiceren, weet je in welke mate ‘Het Nieuwe Werken’ effectief voor een verbetering zorgt binnen jouw onderneming en in welke mate deze bijdraagt aan het welzijn van je personeel.
Bovendien creëer je ook hier weer verbondenheid en een wisselwerking met je werknemers, waardoor je alsnog die twijfelende werknemer en je nieuwe medewerkers overhaalt om mee in ‘Het Nieuwe Werken’ te stappen.

‘Het Nieuwe Werken’ invoeren in jouw organisatie?

Ook interessant:

Typ je zoekwoord en druk op Enter om te zoeken!