Toegangscontrole voor je organisatie: de verschillende mogelijkheden

Als je organisatie groeit, je pand verschillende toegangspunten heeft, of er een grote in- en uitloop van personen is, is het dubbel belangrijk om te waken over de veiligheid van je organisatie, je medewerkers en de continuïteit van je werkzaamheden. Toegangscontrole laat toe om op een gestructureerde en geautomatiseerde manier personen wel of geen toegang te geven tot (bepaalde delen) van je organisatie.

En dat verhoogt de veiligheid. Maar een toegangscontrolesysteem biedt nog meer voordelen:

 • Geen verlies meer van sleutels en het moeten vernieuwen van sloten.
 • Indirecte beveiliging tegen diefstal van eigendommen.
 • Je kunt nieuwe personen eenvoudig toegang geven tot je bedrijfspand(en).
 • Je kunt externe partijen toegang geven tot bepaalde zones, wat tijd én geld bespaart.

Toegangscontrole wordt ‘Dynamic Access Management’

Tegenwoordig zien we een duidelijke verschuiving van louter toegangscontrole richting Dynamic Access Management. Bij Dynamic Access Management integreer je toegangscontrolesystemen met andere interne systemen. Dit biedt veel meer voordelen dan enkel het regelen wie er toegang heeft tot je organisatie.

Logistieke stromen

Zo kun je met Dynamic Access Management je gehele logistieke processen opvolgen, beheren en aansturen. Zo werkten we voor een voedselverwerkend bedrijf, gelegen in een woonwijk, een DAM-systeem uit dat de logistieke processen optimaliseerde en de overlast voor de buurtbewoners beperkte.

Case voedselverwerkend bedrijf

De logistieke processen van een voedselverwerkend bedrijf, gelegen in een woonwijk, waren niet geoptimaliseerd en hierdoor was er sinds geruime tijd overlast voor de omwoners. Deze klaagden vooral over overlast van vrachtwagens die bij het bedrijf moesten zijn om te laden en lossen.

Door middel van geïntegreerde toegangscontrole, hebben we het logistiek verkeer geoptimaliseerd, waardoor de overlast is afgenomen.

Leveranciers en afnemers moeten nu voortaan vooraf online hun vrachtwagen registreren. Door deze online registratie wordt bepaald tot welke zones de betreffende vrachtwagen toegang heeft en waar deze moet zijn bij het laden en/of lossen.

Bij aankomst wordt het kenteken van de vrachtwagen gescand en gekoppeld aan de online registratie. De vrachtwagen kan hierdoor nu meteen naar de juiste plaats geleid worden.

Voordelen van het toegangscontrolesysteem:

 • Het bedrijf heeft op voorhand beter zicht op het verkeer dat zich die dag zal aanmelden.
 • Personen kunnen door de online registratie vlot naar de bestemming geleid worden, wat tijd bespaart en overlast in de woonkern voorkomt.
 • Vrachtwagens komen enkel nog op plaatsen waar ze ook effectief moeten zijn.
 • Een soepeler verloop van laden/lossen.
Production Of food

Customer journey

Dynamic Access Management biedt je ook de mogelijkheid de customer journey van je klanten (maar ook van leveranciers en onderaannemers) te verbeteren. Als je je toegangscontrolesysteem zo inzet dat het naadloos integreert met je andere interne systemen, kun je de klantbeleving sterk verbeteren.

Enkele cases waar toegangscontrole een rol kan spelen in het optimaliseren van de klantbeleving:

 • Toestroom van bezoekers op specifieke locaties (bijvoorbeeld business lounge van een luchtvaartmaatschappij).
 • Verhuur van lokalen en zalen (bijvoorbeeld sportzalen van een gemeente).
 • Ophalen van aangekochte goederen in een magazijn.

Toegangscontrole om je gehele bedrijf te runnen

Het badmintoncenter van Yonex in Aartselaar maakt optimaal gebruik van Dynamic Acces Management om hun klantbeleving te verhogen. Ze gebruiken toegangscontrolesystemen in combinatie met andere systemen om hun sportcentrum 24 uur op 24, 7 dagen op 7 onbemand te laten draaien.

Wanneer je een badmintonveld huurt in het experiencecentrum, zal je bij aankomst dus geen enkel personeelslid aantreffen. Alles gebeurt via een geïntegreerd toegangscontrolesysteem dat gekoppeld is aan het online registratiesysteem. Daarnaast is er camerabewaking en branddetectie geïntegreerd, dat meldingen stuurt naar een centrale in het geval van brand of verdachte bewegingen.

De hele case van het Yonex Center kun je online bekijken.

Verhoog je rendement

Bedenk zelf eens wat het betekent voor je organisatie wanneer je je toegangscontrolesystemen niet enkel gebruikt om personeel binnen en buiten te laten.

 • Wat als je het ook inzet om leveranciers toegang te geven tot bepaalde delen van je organisatie, daar waar je zelf dan niet meer aanwezig hoeft te zijn?
 • Wat als klanten niet meer hoeven te wachten op een medewerker om bepaalde goederen uit je magazijn te ontvangen, maar dit zelf kunnen doen en vervolgens ook vlot kunnen afrekenen en/of eenvoudig met een medewerker in contact kunnen komen?
 • Wat als je bedrijf geen medewerker meer hoeft in te zetten om sleutels van kleedkamers of terreinen in sportcentra te verdelen?
 • Wanneer er geen kaartjes meer gescheurd, gecontroleerd of gescand hoeven te worden bij aanvang van een event?

Juist, je spaart op termijn geld uit en verhoogt je rendement doordat je bepaalde processen digitaliseert en automatiseert. En dan hebben we het nog niet over het indirecte effect dat een sterkere klantbeleving heeft op je klanttevredenheid.

Heb je nood aan advies op het gebied van Dynamic Acces Management? Of dat nu is om de veiligheid van je medewerkers te garanderen, je bedrijfsprocessen te optimaliseren of de klantbeleving te vergroten, wij adviseren je graag!

Dieper ingaan op mogelijkheden van toegangscontrole?

Ook interessant:

Typ je zoekwoord en druk op Enter om te zoeken!

Disaster Recovery Plan